سخن انگیزشی : اگر نمی‌دانی به کجا می خواهی بروی به هیچ کجا نخواهی رسید.

اسدالله عسگراولادی

بیژن پاکزاد

حسین ثابت بکتاش

علی انصاری


علاءالدين !

شاهرخ ظهیری

سیده فاطمه مقیمی

محمود خیامی


احمد صادقیان

احد عظیم زاده

محمد عصارزادگان

پیر امیدیار


شکوه السادات هاشمی

احمد ابریشم چی

سیدمحمد رضا گرامی