باور کنید : اثر كمرنگ ترين نوشته ها بيشتر از قويترين حافظه هاست.

استیو جابز

جان پل جونز دوجوریا

سِر ریچارد برانسون

کریستوفر پائول گاردنر


کارلوس اسلیم هِلو

چارلز کوک

دیوید کوک

آمانسیو اورتگا


وارن بافت

لری الیسون

آنتونی رابینز

کریستی والتون


ناپلئون هیل

بیل گیتس

کنراد هیلتون

سرهنگ ساندرز

اپرا وینفری