عبارات تأکیدی چیست؟

باور کنید : برای رسیدن به چیزی که تا کنون نرسیده اید باید کسی شوید که تا کنون نبوده اید.
باور های ما چگونه شکل می گیرند؟
اسفند ۱۳, ۱۳۹۳
باور فیلی
اسفند ۱۵, ۱۳۹۳

عبارت تاکیدی ثروت ساز-سایت باوریار مرجع باور های ثروت ساز در تمامی زمینه های زندگی


 عبارات تأکیدی چیست؟

 عبارات تأکیدی جملات و عباراتی کوتاه هستند که شخص با توجه به آرزویی که دارد و رعایت اصولی آنها را یادداشت میکند و در فواصل زمانی مشخص چندین و چند بار تکرار میکند تا اینکه پس از مدتی به خواسته خود میرسد.

این یک اصل است که جهان و موقعیت ما بازتابی از حالات ذهنی ماست مثلا هر چقدر ما مثبت اندیش باشیم و به زیبایی ها فکر کنیم بهره بیشتری از شادی وموفقیت خواهیم داشت و بر عکس هر چقدر بدبین و منفی باف باشیم رنگی از خوشی و سعادت در زندگی نخواهیم دید چه باور کنید یا نکنید این یک قانون جهانی است.

در راستای تبدیل یک ذهن منفی به مثبت راهکارهای متعددی از سوی روانشناسان و کسانی که در زمینه علوم ماورایی و فرا روانشناسی فعالیت میکنند پیشنهاد شده که یکی از آنها استفاده از عبارات تأکیدی میباشد.

اصل این فرضیه بر این است که به هر چه بیندشی به همان سمت خواهی رفت و هر آنچه را در ذهنت تصور کنی و تجسم قوی ای از آن ایجادکنی و در فواصل زمانی به طور مداوم به آن بیندیشی حتما و بدون استثنا به آن خواهی رسید.
بر این اساس و برای آشنا کردن ذهن و بارور کردن افکار مورد نظر عبارات تأکیدی را تنظیم میکنند.

ما در آموزه های علمی و دینیمان آموخته ایم که در جهان هستی هر حادثه علتی دارد و هیچ چیز بدون علت نیست .
مثبت اندیشی باید در سایه توکل به خدا و دیدن مصلحت ها و حکمت های خداوند باری تعالی باشد که منشأ هر خیر و سعادتی اوست. نه توهماتی کودکانه وبدون توجیه عقلی و منطقی.

آرامش جسمی و فکری ، نیاز اولیه تاثیرپذیری عبارات تاکیدی می باشد ، پس بهتراست در مکانی ساکت و آرام بعد از چند تنفس عمیق ، آهسته بر روی جمله مورد نظر متمرکز شده و با صدایی که برای خودتان قابل شنیدن باشد ، شروع به تکرار جملات نمایید و تا پیدایش اطمینان درونی ، به این کار ادامه دهید.

با تکرار عبارات تاکیدی فقط می کوشیم تا چشم دل خود را بر روی درهای رحمت بیکرانی که خداوند پیشاپیش بر ما گشوده ، باز کنیم و از آنها درست بهره ببریم و به این نکته نیز معتقدیم که خداوند بزرگ به فردی که امیدوار و خوش بین به اوست مطمئنا جوابی مثبت و شایسته را خواهد داد . پس فکر و ذهن خود را از شک و تردید پاک می کنیم و خود راآماده دریافت بهترین نعمتها و موهبتهای الهی می نماییم.

لازم است که دراینجا به شعری معروف از مولوی اشاره کنیم :

ای برادر تو همان اندیشه ای                        مابقی تو استخوان و ریشه ای

گر گُلست اندیشۀ تو  گلشنی                       ور  بود  خاری تو  هیمۀ  گلخنی

گر  گلابی بر سر جَیبت زنند                           ور  تو  چون بولی  بورنت افکنند

طبله ها در پیش عطاران ببین                      جنس را با جنس خود کرده قرین

جنسها با جنسها آمیخته                               زین   تجانس  زینتی   انگیخته

گر در آمیزند عود و شکّرش                            برگزیند یک یک از یک دیگرش

طلبه ها بشکست و جانها ریختند                 نیک  و  بد  در  همدگر  آمیختند

حق فرستاد انبیا را با ورق                           تا  گزید این  دانه ها را  بر طبق

به یاد داشته باشید به هر چه فکر کنید همان خواهید شد…

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of