باور ثروت ساز

سخن انگیزشی : ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می‌کنیم، در حالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

قانون درخواست

گام نخست در دستیابی به خواسته ها، درخواست کردن  است. همانطور که خداوند یکتا در قرآن می فرماید: بخوانید مرا، تا اجابت کنم شما را. اما […]
فروردین ۱۴, ۱۳۹۵

اهمیت گفتگوی درونی در روانشناسی و شکل گیری باورها

اهمیت گفتگوی درونی در روانشناسی و شکل گیری باورها یک ضرب المثل قدیمی یونانی وجود دارد که می گوید خیلی خوب است که با خودتان حرف […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

۶۸ ثانیه تا رسیدن به آرزوها!!

بسیاری از سخنرانان موفق به خصوص در حوزه قانون جذب نظیر ایسترهیکس نظریه جالبی دارند. آنها میگویند اگر انسان بتواند فقط ۱۸ ثانیه روی چیزی که […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۴

رهایی از پرونده های نیمه باز ذهنی

رهایی از پرونده های نیمه باز ذهنی   این پرونده ها آرزوها و خیال پردازی های ذهن هستند که هیچ گاه جرأت عمل و رسیدگی به […]