باور موفقیت ساز

سخن انگیزشی : از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.
فروردین ۱۴, ۱۳۹۵

اهمیت گفتگوی درونی در روانشناسی و شکل گیری باورها

اهمیت گفتگوی درونی در روانشناسی و شکل گیری باورها یک ضرب المثل قدیمی یونانی وجود دارد که می گوید خیلی خوب است که با خودتان حرف […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵

گفتگوی درونی چیست و بازخورد آن به چه صورت می باشد؟

گفتگوی درونی چیست و بازخورد آن به چه صورت می باشد؟ گفتگوی درونی یا با خود سخن گفتن، در واقع همان با خود اندیشیدن است. گفتگوی […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۴

رهایی از پرونده های نیمه باز ذهنی

رهایی از پرونده های نیمه باز ذهنی   این پرونده ها آرزوها و خیال پردازی های ذهن هستند که هیچ گاه جرأت عمل و رسیدگی به […]
بهمن ۹, ۱۳۹۴

چند قدم تا کشف استعداد های درونی

چه استعداد های درونی  دارید؟ چه کارهایی را خوب انجام می‌دهید؟ اگر یک نفر برای شناسایی استعدادهای شما این سؤال را از شما بپرسد آیا می‌توانید […]