راز کائنات

باور کنید : افرادی که زمان را در انتظار فرصت های عالی از دست می‌دهند هرگز موفق نمی‌شوند
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

قانون درخواست

گام نخست در دستیابی به خواسته ها، درخواست کردن  است. همانطور که خداوند یکتا در قرآن می فرماید: بخوانید مرا، تا اجابت کنم شما را. اما […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۴

بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش ششم

  بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش ششم  اتفاقات تصادفی همزمان، گواه قانون جذب! امروز در مورد قانون همزمانی اتفاقات به ظاهر نامرتبط در زمان و […]
شهریور ۹, ۱۳۹۴

بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش پنجم

    بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش پنجم انطباق کار تو نیست،کار قانون جذب است! در بخش پنجم کارگاه بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی ما […]
شهریور ۲, ۱۳۹۴

بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش چهارم

   بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش چهارم تغییر شکل آرزوها در قانون جذب! در این بخش از کارگاه بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی قصد […]