سایت انگیزشی باوریار

باور کنید : فرصت ها همیشه در دسترس شما هستند.
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵

گفتگوی درونی چیست و بازخورد آن به چه صورت می باشد؟

گفتگوی درونی چیست و بازخورد آن به چه صورت می باشد؟ گفتگوی درونی یا با خود سخن گفتن، در واقع همان با خود اندیشیدن است. گفتگوی […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

۶۸ ثانیه تا رسیدن به آرزوها!!

بسیاری از سخنرانان موفق به خصوص در حوزه قانون جذب نظیر ایسترهیکس نظریه جالبی دارند. آنها میگویند اگر انسان بتواند فقط ۱۸ ثانیه روی چیزی که […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۴

رهایی از پرونده های نیمه باز ذهنی

رهایی از پرونده های نیمه باز ذهنی   این پرونده ها آرزوها و خیال پردازی های ذهن هستند که هیچ گاه جرأت عمل و رسیدگی به […]
بهمن ۹, ۱۳۹۴

چند قدم تا کشف استعداد های درونی

چه استعداد های درونی  دارید؟ چه کارهایی را خوب انجام می‌دهید؟ اگر یک نفر برای شناسایی استعدادهای شما این سؤال را از شما بپرسد آیا می‌توانید […]