عبارت تاکیدی ثروت ساز

باور کنید : براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند.
اسفند ۱۴, ۱۳۹۳

عبارات تأکیدی چیست؟

 عبارات تأکیدی چیست؟  عبارات تأکیدی جملات و عباراتی کوتاه هستند که شخص با توجه به آرزویی که دارد و رعایت اصولی آنها را یادداشت میکند و […]
اسفند ۹, ۱۳۹۳

باورھایت را تغییر بده!

باورھایت را تغییر بده! دوستان من باورھای منفی و محدود کننده، سارق موفقیت ھای شما ھستند و موقعیت ھایی رو از شما دور میکنند که می […]